Význam kolostra pro posílení imunity a boj s alergiemi

Jistě budete souhlasit s tím, že nejbezpečnějším místem pro každé mládě je matčina náruč. Každý novorozený savec v ní hledá nejen ochranu, teplo a dotyk pokožky, ale také prvotní formu své výživy. A možná jste se zamysleli nad tím, čím se kojenec živí ještě dříve, než se v mléčných žlázách matky vytvoří mateřské mléko. Touto první stravou je mlezivo, odborně nazývané kolostrum. Je bohaté na bílkoviny, které organizmus na svět přivedený potřebuje ke svému zdárnému vývinu, ale též jako nutnou ochranu před všemi vlivy, které na něj z prostředí, do kterého vstoupil, čekají. Zhoršující se podmínky života na naší planetě, ovlivněné negativním působením rozvoje civilizace, přivedly lékaře na myšlenku, využít mleziva - kolostra k ochraně odrostlejších dětí, nebo dokonce dospělých. Příčinou opakovaných dětských nemocí a nárůstu alergických onemocnění je pokles imunitní ochrany organizmu. Tělo se sice brání nežádoucím vlivům, jeho zbraně se však rychle vyčerpávají. Jednak proto, že nepřátel v okolí je mnoho, jednak proto, že imunitně oslabené matky nemohou dát svému potomkovi takovou výbavu, jakou by potřeboval. Toto zjištění vedlo vědce k nutnosti zkoumat kolostrum z hlediska možného, přírodního, léčebného efektu. V pokusných sériích podávali bovinní (hovězí) kolostrum jako doplněk stravy oslabeným jedincům, nebo přímo nemocným a zkoumali jeho léčebný efekt. Výsledky za uplynulých 15 let jsou více než povzbudivé. Jak bylo zjištěno, kolostrum obsahuje všechny typy imunoglobulinů, kterými je náš organizmus vybaven v boji proti škodlivým vlivům vnějším i vnitřním. Konečným efektem je vzrůst imunitní aktivity. Mizí opakované lehké nemoci (chřipka, angína), mizí pocit únavy a slabosti, lépe se snesou stresující situace a podobně. Již samotné zvýšení koncentrace imunoglobulinů spojené s konzumací kolostra má zřetelně ochranný účinek proti alergiím. Navíc je kolostrum vybaveno ještě další látkou, která zasahuje do rozvoje alergické reakce na úrovni známého interleukinu-2. Tím kolostrum snižuje přecitlivělost organizmu na alergeny nejen v průběhu jeho podávání, ale i do budoucna. Kolostrum je vybaveno i přísně specifickými bílkovinami, které působí proti určitým druhům bakterií, způsobujících úporné průjmy, a to jak u dětí, tak u dospělých. Na jejich trvalé vyléčení bylo kolostrum opakovaně a s velkým úspěchem použito. Jinou zajímavou oblastí je ochranná funkce kolostra proti vedlejším účinkům některých léčiv. Jako příklad může sloužit skupina nesteroidních protizánětlivých léků, používaných při léčbě artritidy - chronického zánětu kloubů. Tyto léky jsou sice velmi účinné, ale vyvolávají zažívací potíže. Se současným podáváním kolostra se jejich léčebný účinek nesnižuje, avšak potíže se zažíváním mizí. Rovněž bylo zjištěno, že v případě žaludečních a dvanácterníkových vředů je kolostrum výrazně účinné proti růstu a množení Helicobacteru pylori, který vznik vředové choroby podporuje a částečně i vyvolává. Ochranný vliv kolostra se ovšem projevuje také posílením tvorby ochranných povlaků, které chrání trávicí trubici před škodlivými vlivy. Soubor růstových faktorů obsažených v kolostru chrání užitečné bakterie zažívacího traktu před napadením viry nebo nežádoucími bakteriemi a dále účinkuje v celé řadě pro tělo prospěšných akcích. Jen souhrnně můžeme jmenovat: buněčný růst, tkáňový růst, podpora tvorby T-leukocytů, úprava metabolizmu cukrů, vliv na štěpení a transport tuků a pod. Závěrem si jen připomeňme, že podávání kolostra je žádoucí pouze po dobu, než vymizí příznaky snížené imunity. V jediném článku není možno uvést o této dobře prozkoumané, organizmu prospěšné přírodní směsi úplně všechno. Z uvedeného však zřetelně vyplývá, že kolostrum představuje velice vhodný doplněk léčby celé řady chorob, zejména alergií, často se opakujících infekčních chorob a dalších stavů, které mají přímou souvislost s oslabením imunitního systému. Kolostrum je vhodným a přirozeným doplňkem dětské výživy zejména od podzimu do začátku jara (chřipkové epidemie, nachlazení.), protože chrání dětský organizmus před nemocemi a častým podáváním léků. RNDr. Miloš Votruba, CSc.

Publikováno: 13. 01. 2011

Kategorie: Léky

Autor: Tereza Krátkářová