Sociální Služby

Pečovatelská, ošetřovatelská a zdravotní péče je pro seniory či jiné osoby se sníženou soběstačností nejpřijatelnější v domácím prostředí

Známé přísloví říká: ,,Starý strom nepřesadíš“. Není mnoho starších občanů, kteří by se nechali z místa, ve kterém strávili většinu svého aktivního života, dobrovolně přemístit do neznámého prostředí. Když už k tomu musí chtě nechtě dojít např. z důvodu snížené soběstačnosti, tak Vám doporučuji...