Pečovatelská, ošetřovatelská a zdravotní péče je pro seniory či jiné osoby se sníženou soběstačností nejpřijatelnější v domácím prostředí

Známé přísloví říká: ,,Starý strom nepřesadíš“. Není mnoho starších občanů, kteří by se nechali z místa, ve kterém strávili většinu svého aktivního života, dobrovolně přemístit do neznámého prostředí. Když už k tomu musí chtě nechtě dojít např. z důvodu snížené soběstačnosti, tak Vám doporučuji vyhledat vhodné sociální zařízení péče o seniory v domácím prostředí. Ledax o.p.s. Pečovatelskou službu poskytuje státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb společnost Ledax o.p.s., a to v Českých Budějovicích, Dačicích, Jindřichově Hradci, Prachaticích, Trhových Svinách, Třeboni a Týnem nad Vltavou. Jejími dalšími činnostmi jsou i osobní asistence v Českých Budějovicích a okolí (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) a domácí ošetřovatelská a hospicová péče v Jižních Čechách. images Nabízené pečovatelské služby mohou využít dospělé osoby od 19 let se sníženou soběstačností, jejímiž důvody jsou věk, chronické onemocnění či postižení a rodiny s trojčaty či vícerčaty do 4 let věku, pokud to jejich životní situace vyžaduje. Klienti, pro něž je pečovatelská služba pro Jižní Čechy vhodná, potřebují pomoc s běžnými každodenními úkony zahrnující osobní asistenci při výkonu osobní hygieny a fyziologické potřebě, dovoz obědů a podávání stravy, oblékání, obouvání, osobní asistence při pohybu apod. a nebo s činnostmi jsouce pro zdravé jedince aktivně účastné sociálního života samozřejmé (např. nákupy, vaření, praní, žehlení, úklid, finanční gramotnost, kontakt se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti aj.). Proč si vybrat služby pečovatelské služby Ledax o.p.s.? Jejími přednostmi jsou dlouholeté zkušenosti v oboru pečovatelské, ošetřovatelské a zdravotní péče, kvalifikovaný personál jednající dle přání klientů, zákonů a vnitřních předpisů, motivace uživatelů k výkonu činností společenského života, individuální přístup a v neposlední řadě zachování lidské důstojnosti.

Publikováno: 12. 10. 2014 / Aktualizováno: 07. 06. 2023

Kategorie: Sociální služby

Autor: Tereza Krátkářová