Vliv životního prostředí na nemoci

Kvalita našeho života a především naši nemocnost ovlivňuje z velké míry životní prostředí. S rozšířením výroby různých výrobků, s rozšířením vyššího počtu nových firem a jejich expanzí, se zhoršuje ekologie i kvalita ovzduší. Díky komínům z továren a výfukových plynů z aut, autobusů, vlaků, letadel a dalším činnostem lidí, se zhoršuje i životní prostředí kolem nás. Především vyšší koncentrace znečišťujících látek v ovzduší, způsobuje různé respirační nemoci, mnohdy je ještě zhorší. Tyto látky mají ale za následek i vznik dalších alergií, kdy se počet lidí s těmito problémy neustále zvyšuje. Díky škodlivým látkám v ovzduší ale lidi zasahuje i nemoc jménem rakovina, které se stále daří být o několik kroků před vědci, kteří se snaží vynalézt nové léčebné metody a léky. Mnohý únik škodlivých látek do ovzduší může způsobit i otravu organismu. Mnozí lidé pracují v nebezpečných prostředích, kde jsou jejich životy přímo ohrožovány tak, že často dochází k úrazům, nehodám i smrti. Kromě znečištěného ovzduší nás hodně ohrožují potraviny, které obsahují příliš škodlivých látek, znečištění půdy, ale i velký hluk převážně ve městech. Různými faktory životního prostředí je ovlivněn život každého z nás. Kromě uvedených nemocí patří mezi další potíže průjmy, ať již způsobené potravinami nebo infekčního rázu. Mezi další patří i kardiovaskulární onemocnění. S životním prostředím souvisí i různé genetické vady novorozenců, jako i jejich úmrtí. Z toho vyplývá, že vliv zdravého prostředí na člověka, je zásadní. A výrazně umožňuje rekonvalescenci každého nemocného člověka. Zdravé životní prostředí způsobuje rychlejší léčbu a jednodušší průběh různých onemocnění.

Publikováno: 06. 02. 2012

Kategorie: Životní styl

Autor: Tereza Krátkářová