Nazokomiální nákazy

Nozokomiální nákazou se rozumí nákaza exogenního i endogenního původu, která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení. Za nemocniční nákazu se považuje i nákaza, která se projeví teprve po propuštění pacienta z nemocnice do domácí péče nebo jeho přeložení do jiného zdravotnického zařízení. důležité je místi přenosu a nikoli, kde je nákaza zjištěna dělení : • nespecifické • specifické • exogenní • endogenní Nespecifické - odrážejí epidemickou situaci ve spádové oblasti zdravotnického zařízení ( respirační onemocnění ), nebo jsou ukazatelem hygienické úrovně daného zdravotnického zařízení ( alimentární onemocnění ) Specifické - vznikají jako důsledek diagnostických a terapeutických výkonů u hospitalizovaného pacienta Exogenní - infekční agens je zaneseno do organismu zvenčí Endogenní - nozokomiální nákazu vyvolává vlastní infekční agens Nozokomiální nákaza vzniká jako výsledek střetnutí mikroorganismu a pacienta oslabeného jednak chorobou, pro kterou je hospitalizován a jednak řadou terapeutických a diagnostických výkonů, které pacienta oslabují. Původci NN : Stafylokoky Streptokoky Enterokoky Klebsiella Enterolacter Escherichia coli Pseudomonas Projevy : septické stavy, průjmy, infekce močových cest, konjuktivitidy,… Prevence : sledování a důsledná kontrola hygienického a protiepidemického režimu v provozním zdravotnickém zařízení týká se : pacientů, personálu, sterilizace, desinfekce a úklidu, OP sálů, porodních sálů a novorozenců Charakteristika procesu šíření nozokomiální nákazy : zdroj ( původce nákazy ) přenos ( původce nákazy ) vnímavý jedinec ( pacient ) ZDROJ PŘENOS PACIENT pacient, zdravotník, jiná osoba PŘÍMÝ brána vstupu: kůže, sliznice, krevní řečiště,GIT, DS, urogenitální trakt NEPŘÍMÝ léčebné a biologické preparáty, jehly, injekční stříkačky, OP nástroje, léčebné předměty, prádlo, voda, jídlo, vzduch, odpady Preventivní opatření - aby k nozokomiální nákaze nedošlo Represivní opatření - mají za úkol likvidovat ohnisko již vzniklé nákazy

Publikováno: 13. 01. 2011

Kategorie: Nemoci

Autor: Tereza Krátkářová