Psychoterapie a osobní rozvoj pouze pro ženy a dívky

Cítíte, že nejste v naprosté pohodě a harmonii? Trápí vás vnitřní napětí, nízké sebevědomí nebo jen nerozhodnost? Nejste sama. Téměř každá žena se během života dostane do fáze, kdy potřebuje motivovat a nasměrovat správnou cestou. A právě proto vzniklo Therapy Center – první společnost v České republice, která se specializuje na osobní rozvoj žen a dívek, a to již od období rané adolescence. Prozradíme vám, jaký přínos může mít psychoterapie Praha právě pro vás! V pražském Therapy Center pracují kvalifikované konzultantky, které mají vzdělání v oboru psychoterapie, psychologických konzultací a koučování. K hlavním pilířům práce patří nastolení vnitřní rovnováhy, zlepšení sebevědomí a umění sebeprosazení, osobní rozvoj a růst. Konzultantky se průběžně vzdělávají, sledují aktuální trendy a aktivně využívají vhodné techniky z různých terapeutických oborů (např. nonverbální koumunikaci, bodyterapii, rodinnou a systemickou konstelaci, Gestalt přístup apod.). Psychoterapie je vhodná pro každou ženu, která zažívá psychospirituální krizi, má nejasné myšlení, prochází depresí nebo je příliš fixovaná na určitou osobu. Na konzultace zároveň dochází klientky, které se cítí v naprosté pohodě, ale rády by nastartovaly svůj osobní rozvoj. Konzultantky vás podpoří v nové pracovní roli, případně s vámi proberou nejistotu ohledně odhodlání k realizaci vlastních plánů. Do Therapy Center dochází také děti – dívky ve věku od 10 let. Pokud vnímáte, že je vaše dcera bystrá, ale nechcete její veškerý volný čas vytížit přílišným množstvím zájmových kroužků a činností, konzultantky vám pomohou nalézt správnou cestu jejího osobního rozvoje. Terapie je vhodná také jako prevence před šikanou, strachu z autorit a pro snadnější navazování vztahů. Další informace o Therapy Center najdete na www.terapie-zeny-divky.cz.

Publikováno: 10. 04. 2016 / Aktualizováno: 07. 06. 2023

Kategorie: Životní styl

Autor: Tereza Krátkářová