Stavba nových nemocnic

Vzhledem k tomu, že lidé byli, jsou a zřejmě ještě hodně dlouho budou nemocní, byly, jsou a budou nemocnice potřebné. Mnoho měst zažilo krátce po revoluci otevření nově postavené nemocnice. S rozvojem lékařské vědy, různých specializací a stále větším počtem lidí, kteří byli v ordinacích různých oddělení ošetřeni, vznikla potřeba většího místa a zvýšení počtu ordinací, stejného i jiného odvětví. Potřeba větších nemocnic vznikla i s rozvojem různých lékařských přístrojů a nástrojů, a souvisela s vyšší porodností. V současné době se porodnost snížila, ale obyvatelstvo stárne, a čím je člověk starší, tím více nemocí a zdravotních problémů ho potkává. Mnohé obory a odvětví byly na různých místech města, a tak jejich sloučení do jednoho celku se zdálo být velice rozumné. Pokud totiž potřebujete zajít za více lékaři, různých oborů, nemusíte nikam jezdit ani chodit, máte všechno při ruce. S vyšším počtem obyvatel se zvyšovala také potřeba nejen většího počtu ambulancí různých odvětví, jako je například dětské, chirurgie, ortopedie, oční, ORL, a spoustu dalších, ale i větší lůžková část pro pacienty, kteří byli hospitalizováni, ať již na pozorování, na vyléčení nebo na operace. Tytam jsou doby, kdy na pokojích bylo kolem 10 i 15 lidí, kdy byly pokoje průchozí, a na chodbě byly společné záchody a sprchy. I větší komfort pro nemocné, tlačil zastupitele k myšlence, a později i realizaci, stavby nových nemocnic. Dnes je na pokojích v průměru po třech lidech, některé pokoje bývají spojené společnou koupelnou, se záchodem a se sprchou. To vše odpovídá současné době a požadavkům lidí na větší soukromí.

Publikováno: 08. 01. 2012

Kategorie: Léčba

Autor: Tereza Krátkářová