Dětská obrna

Pokrok nezastavíme a jako všechny možné odvětví se vyvíjejí, tak zdravotnictví není výjimkou. Je již pravidlem, že téměř na každé nově objevené onemocnění a samozřejmě především pro pacienty postižené touto nemocí byla nebo je posléze vyvinuta očkovací vakcína, která zpravidla pomohla nebo pomůže danou nemoc vyléčit a nebo zabránila či zabrání vzniku této nemoci u zdravé poplulace. Bylo mnoho nemocí, které se podařilo pomocí očkování zcela vymýtit, ale existují i onemocnění, jež se neobjevují ve vyspělých zemích, ale vyskytují se v některých chudých afrických a asijských zemích, kde je nedostatek očkovacích vakcín. Touto nemocí je i dětská obrna. Dětská obrna je infekční onemocnění, které způsobují viry. Viry se vylučují stolicí nemocného jedince a dále se šíří u lidí s nedostatečnou hygienou, kontaminovanou vodou nebo potravinami. Objevuje se i kapénkový způsob nákazy. Dětská obrna může mít lehkou formu, jejímiž příznaky jsou zvýšená teplota, nevolnost a bolest hlavy a břicha. Inkubační doba této lehké formy je 7-14 dní a pacient se vyléčí bez trvalých následků. Mezi těžší formy dětské obrny patří viry zasažený centrální nervový systém, jejímž následkem je nejobvykleji ochrnutí dolních končetin a trvalé následky po celý život. Nejtěžší formou je viry napadený mozkový kmen, tj. dětská mozková obrna, jejímž následkem bývá mimo jiné selhání životně důležitých orgánů a postižení dýchacích a polykacích svalů. Dětská mozková obrna vzniká v těhotenství, při porodu nebo v prvních měsících života. Další doprovázející postižení této nemoci jsou růstové a váhové problémy, mentální postižení, epilepsie, poruchy zraku a sluchu aj. Dětská mozková obrna má lehčí formu, u které je zachována inteligence, ale projevuje se tělesným postižením a těžší formu, u které je diagnostikováno mentální postižení a mnohem závažnější tělesné postižení. Toto onemocnění se nedá vyléčit, ale pomocí léků na epilepsii a kvalitně vypracovanému rehabilitačnímu programu (cvičení je velmi náročné a bolestivé jak pro pacienta, tak pro jeho rodiče) lze příznivě ovlivnit kvalitu života pacienta a individuální vývoj jedince, který je díky nemoci mentálně posunut o několik měsíců až let.

Publikováno: 18. 03. 2011

Kategorie: Nemoci

Autor: Tereza Krátkářová