Nízkomolekulární hepariny

 • sou v široké míře užívány k prevenci vzniku hluboké trombósy a plicní embolie u pacientů po ortopedických, gynekologických a obecně chirurgických výkonech
 • K jejich přednostem patří vyšší biologická dostupnost
 • Jejich antikoagulační účinek je lépe předvídatelný a podstatně prodloužený

Indikace:

 • Prevence tromboembolických onemocnění v poop. Období
 • Léčba rozvinuté hluboké žilní trombósy
 • Revence krevního srážení během hemodialýzy
 • Léčba NAP, CMP ( ischemická )

Způsob podání:

 • Podává se většinou 2x denně po dobu 7 dnů
 • Podává se subcutánně
 • Dávkování se určuje dle váhy pacienta
 • Injekce se vpichuje do podkoží v oblasti břicha, střídavě vlevo, vpravo ( v okolí pupku )
 • Jehla musí vniknout v celé délce kolmo do kožní řasy vytvořené mezi palcem a ukazovákem podávajícího zdravotníka
 • Řasa musí být udržována po celou dobu podání
 • NEASPIROVAT !!!

Během léčby se musí sledovat:

 • KO - trombocyty ( 140 - 400 x 10 na 9 / l )
 • INR - poměr koagulačního času u nem. a koagul.času u konkrétního vzorku
 • APTT - doba, za kterou se krev srazila
Standartní heparin se vyrábí ze zvířecích sliznic ( ze střev, sliznic vepřů nebo krav . Antikoagulační účinek popsal v roce 1916 McLean.Názvy : CLEXANE, FRAXIPARINE

Nežádoucí účinky:

 • krvácení
 • poheparinová trombocytopenie ( nedostatečná tvorba destiček )
 • osteoporosa
 • kožní nekrózy - jsou vzácné

Publikováno: 13. 01. 2011

Kategorie: Léčba

Autor: Tereza Krátkářová