Růstový hormón

Každý jsme nějaký. Někdo je malý, někdo je velký, někdo je hubený, někdo je tlustý, někdo šilhá a někdo koktá. Zkrátka příroda se na nás dokáže vyřádit. Jeden z mnoha problémů, kteří rodiče řeší u svých dětí je, aby byly zdravé, dobře se vyvíjely a přiměřeně rostly. Bohužel nejsme vždy vyslyšeni. Výšku a váhu svých dětí můžeme sledovat v grafech s růstovými křivkami jsouce přílohou každého očkovacího průkazu dle hodnot, které jsme získali na pravidelných kontrolách u dětského pediatra nebo změřením a zvážením dítěte doma. Pokud děti nerostou a nepřibírají na váze, tak jak by měly, jsou zpravidla dětským pediatrem doporučeni na kompletní vyšetření k odbornému lékaři, tj. endokrinologovi. Tito odborní lékaři mají své ordinace většinou ve větších městech, tak se obyvatelé z menších měst a vesnic připravte na časté cestování a spoustu najetých kilometrů. Endokrinolog provede potřebná vyšetření, a pokud zjistí, že má pacient nedostatek růstových hormónů, tak navrhne především rodičům pacienta danou léčbu, která je velmi finančně nákladná pro zdravotní pojišťovny, ale účinná pro potřebné. Poruchy růstu lze rozdělit na 4 základní skupiny – 1) zdravé, ale malé děti, na jejichž růstu se podílí dědičnost, 2) hormonální porucha – nedostatek růstových hormónů, 3) důsledek dlouhodobého zatěžování organismu jinou chronickou nemocí, 4) postižení růstových zón kostí. Zaměříme se na nedostatek růstových hormónů v těle. Při zjištění nedostatku růstového hormónu, který je u zdravého člověka uvolňován v potřebném množství z podvěšku mozkového, je pacientovi doporučena vhodná léčba. Mnoho rodičů se díky nedostatku informací bojí s léčbou u svých dětí začít. Nabízí se jim otázky, jak uměle vytvořené hormóny v těle reagují a jak bude obtížná aplikace? Do rychle množící buňky je vpraven gen pro lidský růstový hormón a tato buňka je následně umístěna do živného roztoku, kde se nepřetržitě rozmnožuje současně s růstovým hormónem. Růstový hormón je bílkovina, a proto se nemůže vyrábět ve formě tablet nebo kapiček užívaných ústy, jelikož by se v trávicím ústrojí rozložil dříve, než by se vstřebal do těla. Růstový hormón se aplikuje v každodenních podkožních injekcích do střídavě měněných oblastí stehen dávkovacími zařízeními, tzv. speciálními dávkovacími pery (genotropin pen) nebo speciálními aplikačními přístroji (easypod) většinou před spaním. Tyto dávkovací zařízení umožňují přesnou a jednoduchou manipulaci s lékem, kterou brzy pochopí i malý školák. Růstový hormón se užívá do doby než začne sám pacient přiměřeně růst ke svému věku, nejdéle do konce puberty z důvodu uzavření růstových štěrbin.

Publikováno: 18. 03. 2011

Kategorie: Léky

Autor: Tereza Krátkářová