Kompenzační pomůcky pro plnohodnotný život

Každému jedinci je do života dán určitý osud. Záleží na každém z nás, kam povedou naše kroky a jestli si budeme života užívat plnými doušky (zdravý životní styl, pohybová aktivita, celoživotní vzdělávání, obklopování se příjemnými, milými a inteligentními lidmi, snaha pomáhat lidem, jež to potřebují, snaha chránit životní prostředí apod.) nebo ho budeme jakýmkoliv způsobem ohrožovat (příjem velkého množství nezdravé stravy a alkoholických nápojů, život bez pohybu, zkracování si života kouřením, užíváním jakýchkoliv drog, nezřízeným sexuálním životem, páchání trestných činů apod.). Někdo si užije života plného radosti a úspěchů, dalšímu život hází jenom klacky pod nohy a k někomu je osud dokonce velmi krutý, a to zdravotním postižením lehčího nebo těžšího rázu. Nejrůznější zdravotní postižení mohou být dědičná, ale často se s nimi rodíme nebo k nim přijdeme během života úrazem např. při sportování nebo dopravní nehodě. Rozlišujeme tyto základní typy postižení - zraková, sluchová, tělesná a mentální. Každé zdravotní postižení vyžaduje jiný přístup a jiné kompenzační pomůcky, jež zdravotně postiženým (invalidům) nebo handicapovaným sportovcům v mnohém usnadňují život a pomáhají jim k jednodušší integraci do společnosti. Kompenzační pomůcky nebo-li pomůcky pro invalidy jsou speciálně vyrobené nebo speciálně upravené přístroje, zařízení a nástroje určené (svými vlastnostmi a možnosti užití) ke kompenzaci určité nedostatečnosti způsobené daným postižením. Zrakově postižení používají optické pomůcky, bílé hole, vodící psi i apod., sluchově postižení používají sluchadla a tělesně a mentálně postižení používají mechanické a elektrické vozíky, berle a hole, k bezbariérovému bydlení a přístupu do domu schodišťové sedačky (interiérový a exteriérový výtah na schodiště) atd. Interiérové výtahy na schodiště se využívají v domácnostech, ve školách a na úřadech a exteriérové výtahy na schodiště nacházejí uplatnění na venkovních schodech do sklepa či na zahradu. Více info o schodišťových sedačkách se dovíte na webových stránkách Stannah spolehlivého prodejce společnosti Stannah s.r.o. s odkazem na www.stannah.cz nebo na webových stránkách Imobilita s odkazem na www.imobilita.cz.

Publikováno: 27. 08. 2012

Kategorie: Pomůcky

Autor: Tereza Krátkářová