Cukrovka nebo-li diabetes

V těle je mnoho mechanismů, které zabezpečují adekvátní hladiny glukózy (cukru) v krvi v souladu s jeho potřebami. Glukóza se uskladňuje jako sloučenina glykogen, jež je tvořená volně spojenou sítí molekul glukózy. Glykogen se ukládá také ve svalech. Glukózu z krve ,,vychytávají“ buňky za pomoci inzulinu. Inzulin pochází ze speciálních ostrůvků tkáně, tzv. Langerhansových ostrůvků a vylučuje se do krve. Uvnitř buněk se glukóza spaluje za přítomnosti kyslíku, přičemž vzniká energie a odpadní produkty - oxid uhličitý a voda. Energie vznikajíc spalováním glukózy se ukládá v každé buňce a postupně se využívá jako pohon pro chemické reakce, na nichž buňka závisí. Buňka vytváří vysoce energetické fosfátové sloučeniny, které se lehce štěpí a uvolňují při tom energii. Tyto fosfátové sloučeniny jsou jako baterie, jež je možné použít a podle potřeby znovu nabít. ,,Nabíjení“ probíhá při spalování glukózy. Oxid uhličitý se krví přenáší do plic, odkud se vyloučí zpět do vzduchu, zatímco voda jednoduše putuje do zásob a tvoří více než 70% tělesné váhy. Tělesné zásoby glykogenu produkujícího glukózu nejsou příliš velké. Snižují-li se, např. při dietě, jsou nezbytné jiné zdroje energie. Tělo má dvě možnosti řešení tohoto problému. Buď začne přeměňovat protein (hlavní stavební sloučenina těla) na glukózu, nebo začne namísto glukózy spalovat tuk uložený ve tkáních. Tuk je též stejně jako glukóza vydatným zdrojem energie , ale při jeho spalování vznikají další odpadové produkty. Glukóza (krevní cukr) je velmi důležitým palivem organismu a její hladina v krvi se musí pohybovat v poměrně přesně vymezených hranicích, máme-li zůstat zdraví. Příliš vysoká hladina cukru může vyvolat bezvědomí. Klesne-li hladina glukózy příliš, mozek nemůže déle správně fungovat a výsledkem je opět ztráta vědomí. Tento stav je znám jako hypoglykemie. Hladinu krevní glukózy v těle udržuje v konstantním rovnovážném stavu především inzulin. Při nedostatečné produkci inzulinu ve slinivce (diabetes 1. typu) nebo snížené citlivosti orgánů na inzulin, tzv. inzulinová rezistence (diabetes 2. typu) vzniká velmi závažné onemocnění cukrovka nebo-li diabetes.

Publikováno: 02. 02. 2013

Kategorie: Nemoci

Autor: Tereza Krátkářová