Přirozenou součástí lidského bytí je i smrt

Stejně jako zrození nového života, tak i jeho konec, jsou přirozenou součástí lidského bytí. Ale i tak úmrtí rodinného příslušníka, přítele, kolegy ze zaměstnání či jiné blízké osoby patří mezi nejsmutnější životní události každého z nás. Poslední rozloučení se zesnulým tzv. pohřeb je zpravidla provázen pohřebním obřadem. Pohřební obřad Pohřební obřady představují nejstarší známky lidské kultury a téměř vždy vyjadřovaly nějakou formu představy o posmrtném životě. Pohřební obřad je ceremoniálem posledního rozloučení rodinných příslušníků a přátel se zemřelým člověkem, jež je spojený s uložením ostatků zesnulého ve formě popela v urně (předchází tomu spálení zesnulého tzv. kremace) nebo pohřbení v rakvi do země. Varianty pohřbů Pohřeb bez obřadu Pohřeb bez obřadu je vykonáván pouze zpopelněním zesnulého tzv. kremace bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Nejbližší pozůstalí zesnulého mohou být přítomni u kremace a zpopelnění lze dohodnout na přesně stanovenou dobu. Pohřeb s obřadem Občanský pohřeb s obřadem je vykonáván zpopelněním zesnulého v krematoriu, čemuž předchází smuteční rozloučení v obřadní síni, obvykle s hudbou, květinami a projevy profesionálního řečníka nebo rodinných příslušníků či přátel zesnulého). Urna s popelem po kremaci se ukládá do patřičných míst na hřbitově nebo se popel zemřelého rozptyluje ve zvláštní části hřbitova tzv. rozptylová louka. Pohřeb církevní Křesťané věří, že lidské bytí smrtí úplně nekončí, a proto i tělu zemřelého má být projevena patřičná úcta. Křesťané v ČR vykonávají obřad rozloučení v kostele či v kapli při pohřbení v rakvi do země nebo v krematoriu při kremaci, dále následuje průvod na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Pohřeb do země Smuteční akt pohřbu do země provází výkop hrobu, zajištění profesionálního řečníka či kněze k promluvě přímo na hřbitově a zpravidla živá hudba. Pohřební ústav PEGAS CZ s.r.o. Kompletní pohřební a hřbitovní služby na vysoké profesionální a etické úrovni zajišťuje Pohřební ústav Praha PEGAS CZ s.r.o. V nabídce služeb této společnosti najdete nejrůznější varianty pohřbů, tuzemské i zahraniční převozy zesnulých, speciální smuteční služby pro klienty z kulturního, společenského a politického života včetně veškerých protokolem určených poct a ceremonií a další služby související s pohřbem. Důkladně vyškolení zaměstnanci firmy Pohřební služba Praha splňují vysoké nároky na etické i morální vystupování při jednání s rodinou zesnulého.

Publikováno: 30. 03. 2014 / Aktualizováno: 07. 06. 2023

Kategorie: Nezařazené

Autor: Tereza Krátkářová