Indikace k fetální echokardiografii

Riziková skupina ( vyšetření ve 12. (13) a 21. týdnu ) 1. vrozená srdeční vada matky či otce plodu 2. vrozená srdeční vada předchozího dítěte 3. nahromadění výskytu vrozených srdečných vad v příbuzenstvu 4. DM matky 5. imunopatologické onemocnění matky 6. chromozonální aberace, syndrom mnohočetných anomálií u předchozího dítěte 7. expozice teratogenům Neriziková skupina ( vyšetření ve 21 týdnu, nejpozději do 23 týdnu ) 1. nezřetelná čtyřdutinová projekce 2. podezření na vrozenou srdeční vadu ve screeningu 3. porucha srdečního rytmu 4. jiná orgánová vada 5. nonimunitní hydrops 6. patologie AFP, hCG 7. intrauterinní růstová retardace plodu Vyšetření na AFP, hCG, uE3 - Downův syndrom a Edwardsův syndrom + defekty neurální trubice - těhotenství 15+0 až 22+6 - co musíme vyplnit : - hmotnost těhotné v den odběru - PM - první den posledních měsíčků - GV UZ - stáří těhotenství ve tvaru „týdny + dny ” určené ultrazvukem - datum ultrazvuku - počet plodů - u jednoho plodu nepíšeme nic - IDDM přítomný insulin dependentní DM těhotné - AFP, hCG, uE3 - nic nepsat

Publikováno: 13. 01. 2011

Kategorie: Nemoci

Autor: Tereza Krátkářová